Selecteer een pagina

Privacy Statement

Privacy Statement

Saskia Veltenaar, eigenaresse van Gewoon Saskia, gevestigd aan Graanmolenweg 59 4105XD Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Saskia Veltenaar is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Gewoon Saskia verwerkt persoonsgegevens. Indien jij of je minderjarig kind deelneemt aan mijn cursussen verstrek je mij, via MijnWebwinkel, een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam,
• Adresgegevens,
• Telefoonnummer,
• E-mailadres,
• IBAN,
• Geboortedatum, indien van toepassing m.b.t. leeftijdscontrole bij activiteiten,
• Voor zakelijke contacten: KvK registratie en BTW-nummer.

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Deelnemers, jonger dan 16 jaar, aan alle door mij georganiseerde activiteiten (cursussen, workshops, evenementen) worden door een ouder of voogd opgegeven. Zij verstrekken aan mij een aantal persoonsgegevens van hun minderjarige kinderen (voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bijzonderheden die de effectiviteit van de te volgen cursus kunnen beïnvloeden).
Deelnemers, ouder dan 16 jaar, aan alle door mij georganiseerde activiteiten (cursussen, workshops, evenementen) geven zichzelf op. Zij verstrekken aan mij een aantal persoonsgegevens van henzelf (zie opgave in vorig artikel, plus bijzonderheden die de effectiviteit van de te volgen cursus kunnen beïnvloeden).
Wanneer er vermoeden bestaat dat Gewoon Saskia onbedoeld meer persoonsgegevens heeft verzameld, neem dan contact via info@gewoonjufsaskia.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

Waarom vraag ik persoonsgegevens?
Gewoon Saskia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Afhandelen van facturen en betalingen
• Leveren van producten en diensten
• Verschaffen van informatie over voortgang van cursus/workshop
• Verschaffen van informatie over inhoudelijke tips m.b.t. cursus/workshop
• Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden
• Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat
• Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen

Bewaartermijn
Gewoon Saskia zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal vijf jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens
Gewoon Saskia verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:
• MijnWebWinkel, voor afhandelen van aanmeldingen en facturen,
• Informer, voor een correcte bedrijfsadministratie,
• KNAB, voor afhandelen van betalingen,
• Mollie, voor afhandelen van betalingen,
• Active campaign, voor verzenden van nieuwsbrieven,
• Google Analytics, Facebook pixel en Pinterest pixel, voor analytics en retargeting,
• De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

Cookies en websitegebruik
De webdiensten van Gewoon Saskia gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website een onbelemmerde werking van de websites. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gewoonjufsaskia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Gewoon Saskia zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Gewoon Saskia neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@gewoonjufsaskia.nl

Foto’s
Tijdens de lessen worden foto’s gemaakt om jullie als ouder te laten meegenieten met de activiteiten van jullie kind. Omdat deze momenten zo enorm mooi zijn, wil ik deze graag met jullie delen. Tijdens de aanmeldprocedure via MijnWebwinkel vraagt Gewoon Saskia om toestemming hiervoor. Je kunt dus zelf aangeven of je hiermee akkoord wil gaan.
De foto’s deel ik graag via mijn website en via mijn zakelijke Instagram en Facebook pagina. Net zoals je het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, hanteer ik dezelfde manier voor foto’s: ben je in eerste instantie akkoord gegaan met het maken van foto’s en wil je later toch graag dat ik ze verwijder, stuur dan een bericht met link naar de desbetreffende foto. Gewoon Saskia zal dan zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Wijziging van Privacy Statement
Gewoon Saskia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Mei 2018

Dit is het Privacy Statement van Gewoon Saskia, statutair gevestigd te Culemborg, kantoorhoudende aan Graanmolenweg 59 te Culemborg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 56815700